Bavaria 49 Stellina

1 B-49 P
2-B 49 V

Tehničke osobine
ukupna dužina 15,40 m
dužina trupa 14,95 m
dužina vodene linije 13,10 m
širina 4.46 m
gaz 1,80 m
težina praznog broda cca. 11000 kg
težina kobilice cca. 3900 kg
pogonski stroj Volvo 57 KW / 78 KS
spremnik za vodu cca. 650 l
spremnik za gorivo cca. 320 l
 
površina jedara
glavno jedro cca. 46,30 m2
genoa cca. 70,10 m2
visina jarbola cca. 19,75 m